Akredytacje

Zgodnie z Regulaminem rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki punkt 42.1, który podaje zasady współpracy z mediami obowiązujące kluby PLK w sezonie 2017/18, na mecze, w których w charakterze gospodarze wystepuję klub GTK Gliwice S.A. obowiązują akredytacje stałe lub jednorazowe wydane przez wspomniany klub. Akredytacje wydawane będą w trzech typach:

  • PRASA - obejmująca media pisane, radia, internet, reporterów TV itp;
  • TV - dla osób korzystających podczas meczu z kamer;
  • FOTO - dla fotoreporterów.
ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI 2017/2018

Akredytacje wydawane są przez klub na oficjalnych drukach PLK. Akredytacje są spersonalizowane i zawierają nastepujące dane: imię i nazwisko przedstawiciela mediów, nazwę organizacji (redakcji), typ akredytacji. Akredytacje stałe będą ważne do końca sezonu 2017/18. 

Przedstawiciele mediów zainteresowani uzyskaniem stałej akredytacjia na domowe mecze GTK Gliwice S.A. w sezonie 2017/18 proszeni są o przesłanie poniższego formularza akredytacyjnego wraz ze zdjęciem: w formacie jpg o wymiarach 4,5 X 6,5 cm, rozdzielczość min. 300 dpi. Zdjęcie powinno być podpisane nazwiskiem osoby starającej się o akredytację. Kompletny wniosek wraz ze zdjęciem nalezy przesłać na adres: media@gtk.gliwice.pl.

FORMULARZ AKREDYTACYJNY 2017/2018

Wnioski o akredytację stałą można nadsyłać do 26 listopada 2017. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. 

Wnioski o akredytację jednorazową można składać najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem danego spotkania. Po upływie tego terminu wnioski nie będą rozpatrywane. W przypadku braku wolnych miejsc na trybunie prasowej klub zastrzega sobie prawo do odmowy wydania akredytacji jednorazowej.

Akredytacje stałe będzie można odbierać bezpośrednio przed pierwszym meczem GTK Gliwice S.A. w roli gospodarza (2 grudnia). Po tym terminie odbiór będzie możliwy w klubowym biurze w godzinach jego pracy lub też przed każdym kolejnym meczem rozgrywanym w Gliwicach.

Warunkiem odbioru akredytacji jest podpisanie regulaminu akredytacji medialnych PLK na sezon 2017/18.

REGULAMIN AKREDYTACJI MEDIALNYCH PLK NA SEZON 2017/18

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu klub posiada prawo odbioru przyznanej akredytuacji.