Accreditations

en - Zgodnie z Regulaminem rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki punkt 39.1, który podaje zasady współpracy z mediami obowiązujące kluby PLK w sezonie 2018/19, na mecze, w których w charakterze gospodarze wystepuję klub GTK Gliwice S.A. obowiązują akredytacje stałe lub jednorazowe wydane przez wspomniany klub. Akredytacje wydawane będą w trzech typach:

  • PRASA - obejmująca media pisane, radia, internet, reporterów TV itp;
  • TV - dla osób korzystających podczas meczu z kamer;
  • FOTO - dla fotoreporterów.
ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI 2018/2019

Akredytacje wydawane są przez klub na oficjalnych drukach PLK. Akredytacje są spersonalizowane i zawierają nastepujące dane: imię i nazwisko przedstawiciela mediów, nazwę organizacji (redakcji), typ akredytacji. Akredytacje stałe będą ważne do końca sezonu 2018/19. 

Przedstawiciele mediów zainteresowani uzyskaniem stałej akredytacjia na domowe mecze GTK Gliwice S.A. w sezonie 2018/19 proszeni są o przesłanie poniższego formularza akredytacyjnego wraz ze zdjęciem: w formacie jpg o wymiarach 4,5 X 6,5 cm, rozdzielczość min. 300 dpi. Zdjęcie powinno być podpisane nazwiskiem osoby starającej się o akredytację. Kompletny wniosek wraz ze zdjęciem nalezy przesłać na adres: media@gtk.gliwice.pl.

FORMULARZ AKREDYTACYJNY 2018/2019

Wnioski o akredytację stałą można nadsyłać do 20 września 2018. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. 

Wnioski o akredytację jednorazową można składać najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem danego spotkania. Po upływie tego terminu wnioski nie będą rozpatrywane. W przypadku braku wolnych miejsc na trybunie prasowej klub zastrzega sobie prawo do odmowy wydania akredytacji jednorazowej.

Akredytacje stałe będzie można odbierać bezpośrednio przed pierwszym meczem GTK Gliwice S.A. w roli gospodarza. Po tym terminie odbiór będzie możliwy w klubowym biurze w godzinach jego pracy (7-15) lub też przed każdym kolejnym meczem rozgrywanym w Gliwicach.

Warunkiem odbioru akredytacji jest podpisanie regulaminu akredytacji medialnych PLK na sezon 2018/19.

REGULAMIN AKREDYTACJI MEDIALNYCH PLK NA SEZON 2018/19

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu klub posiada prawo odbioru przyznanej akredytuacji.