Łukasz Kopera

Łukasz Kopera

Funkcja: kierownik drużyny